Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση: Αγία Φωτεινή

Τ.Κ.  74061

Τηλ:   2833340210

Φαξ:  2833022104

e-mail: info@amari.gov.gr

 

 

 

 

Αγία Φωτεινή, 15/02/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

«Υπογραφή τριών συμβάσεων έργων στο Δήμο Αμαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € »

 

Συμβάσεις τριών νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 €  υπεγράφησαν τις προηγούμενες ημέρες από τον Δήμαρχο Αμαρίου Παντελή Μουρτζανό. Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις αφορούν τα παρακάτω έργα:

  1. «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 144.000,00€, για την αντιπλημμυρική προστασία των Κοινοτήτων: Αμαρίου, Άνω Μέρους, Βυζαρίου, Κουρουτών, Λοχριάς, Μεσονησίων, Πατσού και Πλατανίων. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: α) διάνοιξη και επένδυση τάφρων συλλογής όμβριων, β) τοποθέτηση εσχάρων υδροσυλλογής, γ) κατασκευή οχετών, δ) κοιτόστρωση οδών με οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και ε) προστασία πρανών από διάβρωση με κατασκευή λιθορριπών και αργολιθοδομών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  2. «Ανάπλαση αύλειων χώρων και επισκευή-συντήρηση παλαιών, ανενεργών σχολικών κτιρίων του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 200.000,00€ και περιλαμβάνει: α) εργασίες στατικής ενίσχυσης, ανακαίνισης του κτιρίου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του παλαιού Δημοτικού σχολείου στον οικισμό Χωρδάκι, ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό για την αξιοποίησή του από τους κατοίκους και β) διεύρυνση της νότιας αυλής του παλαιού Δημοτικού σχολείου της κοινότητας Θρόνους και πλακόστρωσή της για την αξιοποίησή της ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων της κοινότητας. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.
  3. «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας» προϋπολογισμού 256.000,00€. Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση αγροτικών δρόμων σε Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου μέσω: α) κοιτόστρωσης οπλισμένου σκυροδέματος, β) χρήσης ελαστικοφόρου μηχανήματος εκσκαφέα-φορτωτή-σφύρα και γ) χρήσης διαμορφωτή γαιών (Grader). Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΧΟΡΔΑΚΙ

ΘΡΟΝΟΣ

Αριθμός Προβολών: 10