Αγαπητοί Συμπατριώτες, φίλες και φίλοι

Διαπιστώσαμε ότι, κάποια από τα κείμενα που αποστέλλονται για ανάρτηση στη ιστοσελίδα ή για δημοσίευση στην εφημερίδα, είναι χειρόγραφα, κακογραμμένα και δυσνόητα, αρκετά δε και από τα σε ηλεκτρονική μορφή είναι ανορθόγραφα, ασύντακτα και μακροσκελή. Για το σκοπό αυτό  παρακαλούμε, όλους αρθρογράφους και φίλους,  τα κείμενα που αποστέλλουν, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας ή για δημοσίευση στην εφημερίδα μας, να είναι ολιγόλογα, όλα σε ηλεκτρονική μορφή, να ελέγχουν την ορθότητα της σύνταξης και της ορθογραφίας και να αποφεύγουν εκφράσεις, που ενδεχομένως μπορούν να δημιουργήσουν εναντιώσεις με τρίτους. Αποκλειστική ευθύνη για τα παραπάνω είναι, του συντάκτη κάθε κειμένου και όχι των υπευθύνων ανάρτησης ή έκδοσης, οι οποίοι ευθύνονται μόνο για την επιλογή της ύλης, τον συντονισμό ανάρτησης, έκδοσης και αποστολής της εφημερίδας. Εξυπακούεται ότι, η αποστολή της ύλης και η επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται μόνο στο info@omospamari.gr και σε καμιά περίπτωση με το τυπογραφείο.

Διαπιστώσαμε επίσης ότι, ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός αντιτύπων της εφημερίδας  τυπώνεται και αποστέλλεται, με αρκετά επιβαρημένο κόστος εκτύπωσης και αποστολής, σε άτομα ανύπαρκτα, διπλοεγγεγραμμένα, κτλ.. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε, όλους τους αναγνώστες και αποδέκτες της εφημερίδας, να μας ενημερώσουν σχετικά, στο e-mail της Ομοσπονδίας info@omospamari.gr περί τυχόν ανύπαρκτων ή άσχετων αποδεκτών ή μη επιθυμούντων να λαμβάνουν το φύλλο της εφημερίδας, προκειμένου να μειώσομε τα λειτουργικά έξοδα της Ομοσπονδίας, τα οποία μετά δυσκολίας διασφαλίζει για να συντηρηθεί. Για τους ίδιους λόγους παρακαλούμε άμεσα, όλους τους εκπροσώπους και Προέδρους των πολιτιστικών Συλλόγων, να ελέγξουν και να μας ενημερώσουν σχετικά, ώστε το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας να αποσταλεί με νέες καταστάσεις και να έχομε θετικά αποτελέσματα.

    Ζητούμε την κατανόηση και συμπαράσταση όλων

                                                                  

                                                                    Η Συντακτική Επιτροπή

Αριθμός Προβολών: 299