“Πτυχές της εξωτερικής πολιτικής του Ελευθερίου Βενιζέλου

μέσα από τις σελίδες της έκδοσης 

“Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. Βιογραφία”, 

του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη (Παπαδή), Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, ”

Αριθμός Προβολών: 27