Συγγραφέας: Μανόλης Ελευθ. Σκαρσουλής

Ο Μανόλης Ελευθ. Σκαρσουλής στο βιβλίο του με τον παραπάνω τίτλο ξανα-γράφει την Ιστορία του χωριού του << ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΜΑΡΙΟΥ >>. Αφηγείται χιουμοριστικές ιστορίες , παρουσιάζει οργανοπαίχτες και τα όργανα αυτών , Ασκομπαντούρα , Λαγούτο , Μαντολίνο , Μπουκόλυρα κ.α. Επίσης αναφέρεται στους χορούς και μνημονεύει πρωτοχορευτές .

Το βιβλίο στο τέλος έχει σπάνιες φωτογραφίες με τις οποίες με μια γέλασα αρκετά << Ελόγου μου , με τους βασανιστές μου ( 1957 ) >> και με μια άλλη λυπήθηκα πάρα πολύ << Ο Διχαλωτός δρυς ( 1860 – 2005 ) >> …

Κων/νος Ι. Σαββάκης : Πρόεδρος Συλλόγου Αμαριωτών Ρεθύμνου

 

Αριθμός Προβολών: 17