Συγγραφέας: Μανόλης Παντινάκης

Μια εικόνα της επαρχίας Αμαρίου, με τα όσα σοβαρά συνέβησαν και υπέστησαν οι κάτοικοί της την περίοδο της γερμανοκατοχής, δίδεται από το ογκώδες πόνημα του δημοσιογράφου Μανόλη Παντινάκη "Νικητές στο απόσπασμα…το Αμάρι στις φλόγες", που κυκλοφόρησε πρόσφατα και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου.

 Το βιβλίο, καρπός επίπονης και πολύχρονης εργασίας στην επαρχία Αμαρίου, κοσμείται από τον εμπεριστατωμένο και εκτεταμένο πρόλογο του Μανόλη Γλέζου, του "πρώτου Παρτιζάνου της Ευρώπης", όπως έχει χαρακτηριστεί, κείμενο που δίδει ύψιστη τιμή στον πληθυσμό της επαρχίας.
 Είναι έργο 590 σελίδων, περιλαμβάνει τις αφηγήσεις πλέον των διακοσίων πληροφορητών στη δική τους ντοπιολαλιά, περί τις τριακόσιες πενήντα φωτογραφίες θυμάτων και αφηγητών καθώς και δισκέτα με ηχογραφημένο υλικό που αποτελείται από αποσπάσματα μαρτυριών και αμαριώτικους μουσικούς σκοπούς δοσμένους από παλιούς επιφανείς και αυθεντικούς λαϊκούς καλλιτέχνες της περιοχής.

Κων/νος Ι. Σαββάκης: Πρόεδρος Συλλόγου Αμαριωτών Ρεθύμνου.

 

Αριθμός Προβολών: 6