Απεβίωσε στην Αθήνα, στις 5 Οκτωβρίου 2018, ο Τίτος Εμμ. Παραδεισανός από το Βιζάρι Αμαρίου, σε ηλικία 90 ετών. Η κηδεία και η ταφή του έγιναν στο Βιζάρι στις 6 Οκτωβρίου 2018, παρουσία της οικογένειάς του, συγγενών και φίλων.

Μαρία Τ. Παραδεισανού

Αριθμός Προβολών: 110