Οι μαρτυρίες είναι από το βιβλίο του Μανώλη Παντινάκη «Νικητές στο απόσπασμα …Το Αμάρι στις φλόγες»   

 

Αριθμός Προβολών: 4