Όπως είναι γνωστό , το έτος 1979 έγινε  η κατασκευή του μνημείου Ηρώων της Πατσού από τον πολιτιστικό Σύλλογο Πατσωτών Αθήνας και ανακαινίστηκε το έτος 2000 .

Τα χρόνια πέρασαν και χρειάστηκε να γίνει μια νέα παρέμβαση και ένας καλλωπισμός στο μνημείο τον Αύγουστο το 2018 .

Βασικοί συντελεστές στην παραπάνω εργασία ήταν  :

Α. Η Ενορία του χωριού μας.

Β. Ο Σύλλογος Πατσωτών Αθήνας.

Γ. Ο Ματθαίος Παντινάκης με επίβλεψη &  αφιλοκερδή προσωπική εργασία.

Εκκρεμεί ακόμα η υλοποίηση της υπόσχεσης του Δημάρχου μας για την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου καθώς και στην είσοδο του Πνευματικού Κέντρου.

Το αποτέλεσμα μας ευχαριστεί και  δικαιώνει όλους για αυτήν την πρωτοβουλία.

 

 

 

                 Παττακός Γεώργιος                          Σαββάκης Ε Ιωάννης

Πρόεδρος Συλλόγου Πατσωτών Αθήνας               Γ. Γραμματέας

Αριθμός Προβολών: 237