Αμαριώτικη Παρέα

   Στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου, που έγινε στις 21 Απριλίου του 2004, επαναδιατυπώθηκε παλιότερη πρόταση του Σταύρο Φωτάκη, να αναδειχτεί η μουσική και χορευτική Αμαριώτικη παράδοση και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αποδήμων συντοπιτών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια Αμαριώτικη ριζίτικη παρέα. Η πρότασή του έτυχε γενικής επιδοκιμασίας, αλλά και  […]