(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΡΕΘΕΜΝΟΣ)

(Πρακτικά Συνεδρίου)

Όσοι έχουν ασχοληθεί με την οργάνωση συνεδρίων γνωρίζουν ότι το δυσκολότερο κομμάτι ενός συνεδρίου είναι η δημοσίευση των Πρακτικών του. Οι λόγοι προφανείς και έχουν να κάνουν, κυρίως, με τη δυσκολία εξεύρεσης των απαιτούμενων χρημάτων και μάλιστα σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, όπως η σημερινή.

Δεν είναι αμελητέοι και άλλοι λόγοι που επιτείνουν τη δυσκολία έκδοσης των Πρακτικών, όπως η χρονοβόρα διαδικασία συγκέντρωσης των εισηγήσεων και η επίσης χρονοβόρα διαδικασία των διορθώσεων. Οι σκέψεις αυτές μου ήρθαν στο μυαλό όταν πήρα στα χέρια μου τον μόλις εκδοθέντα πρώτο τόμο των πρακτικών του συνεδρίου Η Επαρχία Αμαρίου από την Αρχαιότητα ως σήμερα,το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2010 στις έδρες των τότε Δήμων Κουρήτων και Συβρίτου. Η έκδοση αυτή ήταν ένας άθλος για τον Στέργιο Μιχ. Μανουρά, Αντιπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ο οποίος είχε όχι μόνο την εκδοτική φροντίδα και επιμέλεια του τόμου, αλλά ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη δαπάνη της έκδοσης.  Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως τις προσπάθειές του. Πρόκειται για έναν τόμο 536 σελίδων (448 σελ. κειμένου και 88 σελ. έγχρωμων εικόνων), που αποτελεί υπόδειγμα έκδοσης πρακτικών συνεδρίου, τόσο από εκδοτική όσο και από αισθητική άποψη. Περιλαμβάνει τα κείμενα 23 εξαιρετικών επιστημονικών ανακοινώσεων επί συνόλου 63, επομένως υπολείπονται προς δημοσίευση 40 ανακοινώσεις. Οι 23 ανακοινώσεις του τόμου αναφέρονται στα αρχαία χρόνια, στη βυζαντινή περίοδο και στη Βενετοκρατία, με εξαίρεση την εναρκτήρια ανακοίνωση του Σταμάτη Αποστολάκη με θέμα την καταστροφή των χωριών του Κέντρους το 1944, η οποία προτάσσεται. Οι υπόλοιπες ανακοινώσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο είναι οι ακόλουθες με τη σειρά που δημοσιεύονται:

Νότα Καραμαλίκη, Η Επαρχία Αμαρίου κατά την Αρχαιότητα ─Γιάννης Τζεδάκις, Η Αρχαιολογία στα χρόνια του πολέμου. ─Αναστασία Τζιγκουνάκη – Louis Godart, Η Ελληνο-ιταλική ανασκαφική έρευνα στο Αμάρι. ─Γιάννα Βενιέρη, Μεσομινωικός οικισμός Αποδούλου Αμαρίου: Ο χαρακτήρας της παλαιοανακτορικής εγκατάστασης, μέσα από την κεραμική παραγωγή της. ─Κωνσταντίνα Αρετάκη – Βασ. Σιμιτζής – Ζαχ. Στρατιδάκης, Ιερά σπήλαια της επαρχίας Αμαρίου. ─Αθανασία Κάντα – Massimiliano Marazzi, Νέα ευρήματα από το ανακτορικό κέντρο στο Μοναστηράκι. ─Anna-Lucia D’Agata, Τελετουργικό, φυσικό περιβάλλον και πολιτικό τοπίο στις πλαγιές της Ίδης στο τέλος της ύστερης εποχής του Χαλκού. Η θεμελίωση του οικισμού της αρχαίας Συβρίτου στην κορυφή της Κεφάλας. Sara De Angelis, Pottery and Function. The ceramic material from the ritual pits at Thronos Kephala (ancient Sybrita). Ιωάννης Τζιφόπουλος, Το επιγραφικό σύνταγμα της επαρχίας Αμαρίου. ─Στέλιος Λαμπάκης, Από τους Κουρήτες της αρχαίας μυθολογίας στις σύγχρονες “μυθολογίες”. ─Αθηνά Φραϊδάκη, Παρατηρήσεις στον τοιχογραφημένο διάκοσμο του ναού της Παναγίας Φανερωμένης στο Χωρδάκι Αμαρίου. ─Νικολέττα Πύρρου, Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Νικολάου στο Μέρωνα. ─Πετρούλα Βαρθαλίτου, Νέα στοιχεία από τις πρόσφατες εργασίες συντήρησης σε δύο τοιχογραφημένους ναούς του Αμαρίου, της Παναγίας στη θέση Λειβαδά του Φουρφουρά και του Σωτήρα Χριστού στο Μέρωνα. ─Ιωάννης Βολανάκης, Ο ναός του Αρχάγγελου Μιχαήλ στο Καρ(υ)δάκι Αμαρίου Ρεθύμνης. ─Ευάγγελος Χαριτόπουλος,Ιατρικά εργαλεία σε παραστάσεις ιαματικών αγίων. Περιπτώσεις από τοιχογραφημένους ναούς του Αμαρίου. ─Αναστασία Γιαγκάκη, Εντοιχισμένα εφυαλωμένα αγγεία σε εκκλησίες της επαρχίας Αμαρίου. ─Μιχαήλ Τρουλλινός, Η συντήρηση των τοιχογραφιώντης Παναγίας του Μέρωνα. ─Ρομίνα Τσακίρη, Έγκλημα στην επαρχία Αμαρίου (1571-1572): Αφετηρία για μια ιστορική διερεύνηση. ─Μαρία Μονδέλου, Κληρονομιά και σχέσεις συγγένειας στις διαθήκες του νοτάριου Μανόλη Βαρούχα (1597-1613). ─Χαράλαμπος Γάσπαρης, “Απάνω Σύβριτος”: Επαρχία Αμαρίου στα μεσαιωνικά χρόνια. ─Κώστας Λαμπρινός, Γραμματικός του Καστελλίου τ’ Αμαρίου: Η προσωπογραφία ενός υπαλλήλου της βενετοκρητικής υπαίθρου (τέλη16ου – αρχές 17ου αι.). ─Ασπασία Παπαδάκη, Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Αμαρίου κατά την ύστερη βενετική περίοδο (16ος-17ος αι.).

Μετά την έκδοση του 1ου τόμου εναπόκειται στον Δήμο και τους λοιπούς φορείς της επαρχίας Αμαρίου να προχωρήσουν στην δημοσίευση και των υπόλοιπων ανακοινώσεων ώστε το Αμάρι να αποκτήσει ένα corpus της ιστορίας και του πολιτισμού του διαχρονικά από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Γιάννης Ζ. Παπιομύτογλου

Αριθμός Προβολών: 4