Ιδιαίτερα τιμητική η βιβλιοπαρουσίαση των βιβλίων μου, από τον Καθηγητή Φιλόλογο Γιώργη Μαυροτσουπάκη, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, που καταχωρήθηκε στην εφημερίδα ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ • Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 ΣΕΛ. 6.

Γράφει λοιπόν ο κ. Καθηγητής : «Σταύρος Φωτάκης: «Στη βορεινάδα μιας κορφής γράφω τα που θυμούμαι» Ο Σταύρος Φωτάκης είναι το είδος εκείνο του ανθρώπου που οι δραστηριότητες, οι δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του ξεπερνούν τα κοινά μέτρα, εκτείνονται σε χώρους διαφορετικούς, με ποικιλία δράσεων και ιδιαίτερων επιδόσεων, με διακριτή παρουσία στο επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πεδίο, έτσι ώστε όλα αυτά να συνιστούν τελικά μια προσωπικότητα ιδιαίτερα συγκροτημένη και δημιουργική. Είναι άνθρωπος πολλαπλών ασχολιών και αναζητήσεων, πρακτικού-βιοτικού, κοινωνικού αλλά και πνευματικού χαρακτήρα. Αναφέρω μερικές που έχω υπόψη μου: ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με ευδόκιμη σταδιοδρομία και δημοκρατικό φρόνημα σε εποχές που αυτό δεν ήταν αυτονόητο. Άτομο με κοινωνική οντότητα και δράση, ενεργό μέλος τοπικών και πολιτιστικών συλλόγων σε ηγετικές θέσεις ευθύνης, συγγραφέας βιβλίων ιστορικού, λαογραφικού και λογοτεχνικού περιεχομένου, αρθρογράφος σε περιοδικά κι εφημερίδες με ανάλογη θεματολογία, ερευνητής της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, στιχουργός από εκείνους που συνεχίζουν γόνιμα την παράδοση του ριζίτικου τραγουδιού και παράλληλα εξαιρετικός ερμηνευτής του ως επικεφαλής της «Ριζίτικης παρέας». Όλα τα παραπάνω -και πιθανόν άλλα που δεν γνωρίζω- δικαιολογούν τους χαρακτηρισμούς που προαναφέρθηκαν για έναν άνθρωπο που, επιπλέον, εκπέμπει προσήνεια, ζεστασιά, φιλικότητα, «φιλοξενία ψυχής» θα την έλεγα, και που η επικοινωνία μαζί του επιδρά θετικά από κάθε άποψη. Για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου μπορεί να σχηματίσει γνώμη κανείς από την άμεση ή έμμεση επικοινωνία μαζί του, από τη γνώμη των άλλων και από διάφορες άλλες πηγές. Μπορεί όμως να διαμορφώσει άποψη, αν πρόκειται για συγγραφέα, και από το είδος, το περιεχόμενο και τον τρόπο συγγραφής των βιβλίων του. Γιατί αυτά αντιπροσωπεύουν το διανοητικό του βάθος, τις αξίες από τις οποίες εμφορείται, αλλά και τα βασικά γνωρίσματα της ψυχικής του σύστασης.

Στην περίπτωση του Σταύρου Φωτάκη τα βιβλία και οι συναφείς δραστηριότητές του, αναδεικνύουν έναν άνθρωπο ταγμένο στη διάσωση και ανάδειξη της ιστορίας, της παράδοσης και του λαογραφικού θησαυρού του τόπου του. ………………

Ο Σταύρος Φωτάκης με τα βιβλία του, με την ερευνητική και αρθρογραφική του ενασχόληση, με τη δεξιότητά του στη στιχουργία και τη δεινότητά του στην ερμηνεία του ριζίτικου τραγουδιού, δείχνει την αφοσίωσή του στην προβολή του λαϊκού μας πολιτισμού, την πίστη του, δηλαδή, στις θεμελιακές εκείνες αξίες και τα ήθη που για αιώνες υπήρξαν ίχνη χαρακτηριστικά της πορείας των «παλαιών» μας και σήματα δηλωτικά, μέχρι τα τελευταία χρόνια, της ιδιαίτερης αντίληψης για τη ζωή που είχαν οι άνθρωποι αυτού του τόπου.

Όσα προαναφέρθηκαν βασίζονται στη μελέτη των βιβλίων του:

1. «Στη βορεινάδα μιας κορφής γράφω τα που θυμούμαι» .Έκδοση 2015

2. «Αϊγιαννιώτικες αναδρομές – Φωτογραφικό υλικό » (2016)

3. «Τρεις διακεκριμένοι μοναχοί της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Αμαρίου» (2017)

4. «Μεταγραφή Ριζίτικων τραγουδιών της συλλογής Παύλου Βλαστού» (2018)

5. «Κρητική λαϊκή ποίησηΤραγούδια- Μαντινάδες – Ρίμες (2019)

6. «Αϊγιαννιώτικες αναδρομές ΙΙ – Φωτογραφικό υλικό» (2021)

……………………………… το πρώτο βιβλίο, το οποίο είναι αφιερωματική αναφορά στον γενέθλιο τόπο, τον Αϊ Γιάννη τον Χλιαρό Αμαρίου, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της συγγραφής, ….. Στα επόμενα βιβλία τα περιεχόμενα του πρώτου αναλύονται και εξειδικεύονται περισσότερο, άλλοτε εστιάζοντας στην τοπική κοινωνία του Αϊ Γιάννη, με τη φωτογραφική μνημόνευση στις Αναδρομές Ι και ΙΙ και άλλοτε διευρύνοντας το πεδίο της οπτικής του, με τη συλλογή λαογραφικού υλικού -έμμετρου βασικά- και από άλλες περιοχές του Αμαρίου (Μεταγραφή από τον Παύλο Βλαστό, Κρητική λαϊκή ποίηση) .

Οι φωτογραφικές συλλογές των «Αναδρομών» ……… αποτελούν για τους Αϊγιαννιώτες μια πολύτιμη «Κιβωτό μνήμης»…………………

Η αξία, βέβαια, του βιβλίου με τη μεταγραφή των ριζίτικων του Παύλου Βλαστού είναι αυτονόητη,……

Ιδιαίτερος λόγος αξίζει για το «κεντρικό» βιβλίο «Στη βορεινάδα μιας κορφής…» για το υλικό που περιλαμβάνει, αλλά και για το ότι μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και κατευθυντήριο οδηγό συγγραφής ανάλογων εργασιών για άλλα χωριά, προσπάθεια που πρέπει να είναι στόχος ατόμων και τοπικών συλλογικών φορέων.

……………………………………………

Πολλά από τα αναφερόμενα υποστηρίζονται από αρχειακά έγγραφα ή ιδιόγραφες σημειώσεις που τεκμηριώνουν τις ιστορικές πληροφορίες, ενώ άξια σημείωσης είναι η άψογα οργανωμένη παράθεση του τοπωνυμικού της περιφέρειας του χωριού (ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο).

…………………………………………..

Το βιβλίο αυτό αλλά και τα άλλα πονήματα του Σταύρου Φωτάκη, όλα στο ίδιο πνεύμα, υπηρετούν με συνέπεια καταγραφική αλλά και με πηγαίο συναισθηματικό φόρτο τον στόχο να διατηρηθεί άσβηστη η πολιτιστική μνήμη του τόπου μας, στη στενή και στην ευρύτερη διάστασή της…………………………………..

Ο Σταύρος Φωτάκης με τη «στράτευσή» του στην προσπάθεια αυτή, με το έργο που παράγει, με τη θαλερή παρουσία του στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, είναι άξιος ενισχυτικής συμπαράταξης και κάθε επαίνου.»

Περισσότερα στα ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ • Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 ΣΕΛ. 6

Αριθμός Προβολών: 3