Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Σωματείων

Επαρχίας Αμαρίου εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια

για το μέχρι σήμερα έργο των ορισθέντων

από 1-3-2017 Αντιδημάρχων και  του Εντεταλμένου

Συμβούλου ως κάτωθι:

1.Ψαρουδάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου

2.Σταθωράκη Γεώργιο του Εμμανουήλ

3.Κόκκινο Νικόλαο του Ιωάννη

4.Φραγκιουδάκη Μενέλαο του Σταματίου

και ως  Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας για την Τουριστική Προβολή

του Δήμου τον:

Γενεράλη Ιωάννη του Ευαγγέλου.

 Εύχεται από καρδιάς στους παραπάνω ορισθέντες  καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους και καλή συνεργασία με όλους τους φορείς και πολίτες για την προβολή ,αξιοποίηση, ανάπτυξη και  πρόοδο του τόπου μας .

                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας

Στέφανος Ευθ.Αντωνακάκης   Νικόλαος Εμμ. Τσιουδάκης

Αριθμός Προβολών: 4