Καλούνται τα Σωματεία/Μέλη της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/3/2023  και ώρα 10:00πμ στο ΑΜΑΡΙΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ, Σοφοκλέους 53Α Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Πρακτικογράφου Γ.Σ.
  2. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.
  3. Ταμειακός Απολογισμός 2022 και προϋπολογισμός νέας χρήσης 2023 από τον ταμία
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  5. Συζήτηση επί των Πεπραγμένων
  6. Απαλλαγή του Δ.Σ.
  7. Έγκριση προϋπολογισμού Νέας Οικονομικής Χρήσης
  8. Προτάσεις

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία την πρώτη φορά, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, την επόμενη Κυριακή 19/3/2023 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Παρακαλούνται τα Σωματεία/Μέλη να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και να παραστούν στη Γ.Σ. με 3-5 εκπροσώπους, όπως ορίζει το καταστατικό.

Με τα θερμά μας χαιρετίσματα και τις εορταστικές ευχές.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ                               ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ

Αριθμός Προβολών: 35