ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ – Αθήναι 1988

Ο Ναος της Αποτομής του Τιμίου Προδρόμου στο χωριό Αγ. Ιωάννης είναι μία από τις περιπτώσεις ναών με ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία.


Σε αυτό το βιβλίο ο Αποδουλιανός καθηγητής πανεπιστημίου Ιωάννης Βολανάκης αναλύει την ιστορία, τη δομή αλλά και τις τοιχογραφίες του ναού αφού μία από τις πολλές ιδιότητές του είναι η μελέτη τοιχογραφημένων ναών. Το Βιβλίο του κ. Βολανάκη είναι ένε πολύτιμο βοήθημα για τους μελλοντικού μελετητές, αλλά και ένα σημαντικό ανάγνωσμα για κείνους που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία του τόπου τους.

 

Αριθμός Προβολών: 8