ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΙΤΙΝΑ

Στις 30 Οκτωβρίου πέθανε στο Ρέθυμνο σε ηλικία 77 χρονών η Μαρία Σαμαριτάκη, το γένος Αντωνίου Λίτινα από Κουρούτες. Γεννήθηκε στις Κουρούτες και παντρεύτηκε στο Ρέθυμνο τον Ιωσήφ Σαμαριτάκη, όμως η μοίρα της ήταν να τον χάσει νωρίς και έμεινε χήρα 32 χρονών. Αφοσιώθηκε στα τρία παιδιά της τα οποία σπούδασε με πολλές θυσίες και στερήσεις και αξιώθηκε να δει έξι εγγόνια. Αιωνία της ημνήμη

ΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αριθμός Προβολών: 21