«Εις τα σαράντα- τέσσερα, στις 4 του Μάη,

την εκεντήσαν τη Λοχριά, ιδές καημός και ζάλη».

(Από τη Λαϊκή Μούσα).

Λοχριά: Χωριό στις νότιες υπώρειες του Ψηλορείτη, με γνήσιους και υπε-ρήφανους αθρώπους και με έντονη συμμετοχή στους εθνικούς αγώνες.

Για την καθολική αντίσταση των κατοίκων του χωριού, στη Ναζιστική θη-ριωδία(1941-1945), οι Γερμανοί έκαψαν τη Λοχριά, στις 4 Μαίου 1944, ξερνώντας μίσος και δηλητήριο εναντίον του ηρωικού χωριού. Το φρόνημα των κατοίκων παρέμεινε και παραμένει υψηλό, ατενίζοντας ελπιδοφόρα προς το μέλλον.

Κάθε χρόνο – 4 Μαΐου – τελείται Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των αδού-λωτων ψυχών, που θα μείνουν ζωντανές ανά τους αιώνες και θα είναι φω-τεινά παραδείγματα, πως οι σκλαβωμένοι ανακτούν την ελευθερία τους.

Στο φετινό Μνημόσυνο, που, όπως κάθε χρόνο, ο κόσμος παρακολούθησε, με κατάνυξη, ομιλητής ήταν ένα άξιο τέκνο της Λοχριάς, ένας φέρελπις Α-ξιωματικός του ένδοξου και φιλόχριστου Στρατού μας, που τιμά και κοσμεί την τιμημένη στολή του Έλληνα Αξιωματικού, ο Ταγματάρχης Τεχνικού Σώματος Στέφανος Ιωάννου Κρυοβρυσανάκης, ο οποίος σαγήνευσε τους προσκυνητές, με τα λόγια ψυχής , που εκφώνησε. (Η μεστή ομιλία του θα δημοσιευθεί σε επόμενο φύλλο).

Παρακάτω, παραθέτουμε, με σεβασμό στην ιερή τους μνήμη, τον κατάλογο των θυμάτων της Γερμανικής Κατοχής, όπως τον παρουσίασε ο έγκριτος ο-μιλητής.

Κατάλογος Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής από τη Λοχριά.

1. Γεώργιος Αστρ. Κρυοβρυσανάκης

2. Κωνσταντίνος Ηλία Κρυοβρυσανάκης

3. Γεώργιος Ηλία Κρυοβρυσανάκης

4. Εμμανουήλ Ιωαν. Κρυοβρυσανάκης

5. Στυλιανός Ιωαν. Κρυοβρυσανάκης

6. Νικόλαος Ιωαν. Κρυοβρυσανάκης

7. Κωνσταντίνος Ιωάννη Κρυοβρυσανάκης

8. Αντώνιος Κων. Μανουσάκης

9. Μιχαήλ Κων. Μανουσάκης

10. Μιχαήλ Ζαχ. Μανουσάκης

11. Βασίλειος Εμμ. Αλεξανδράκης

12. Στέργιος Ιωσήφ Στεργιάκης

13. Αλέξανδρος Εμμ. Κατσούγκρης

14. Χαράλαμπος Γεωργ. Κατσούγκρης

15. Διογένης Γεωργ.Κατσούγκρης

16. Ιωάννης Γεωργ. Χαριτάκης

17. Μιχαήλ Γεωργ. Χαριτάκης

18. Ιωάννης Βασ. Βρέντζος

19. Γεώργιος Βασ. Βρέντζος

20. Γεώργιος Στυλ. Καρπούζης

21. Κωνσταντίνος Γεωρ. Καρπούζης

22. Εμμανουήλ Αντ. Δημητρακάκης

 

Στη μνήμη τους ανάφτομε χρυσά λιβανιστήρια.

Βασίλειος Κωνσταντίνου Αποστολάκης

Αριθμός Προβολών: 9