Υπεύθυνη: Ρουμιάννα Πεδιαδιτάκη
Μαθήματα κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 6.00-9.00μ.μ
Έναρξη: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 6.00μ.μ
Στον Α' όροφο του Πολιτιστικού και Κοινωνικού
Κέντρου Αμαρίου, στον Φουρφουρά.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Αριθμός Προβολών: 1