Αναδημοσίευση από:http://rethemnosnews.gr/ Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 / 08:15

Διαδραστικό χάρτη με βάση τα στοιχεία απογραφής του 2011 δημιούργησε η ΕΛΣΤΑΤ, στον οποίο εμφανίζονται βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού, σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και δήμου.

Ο χρήστης επιλέγοντας την περιφέρεια ή τον δήμο που τον ενδιαφέρει, έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί σχετικά με:

Τον μόνιμο, νόμιμο και de facto πληθυσμό
Τον αριθμό κατοικιών
Την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και μέση ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, υπηκοότητα
Τον αριθμό των νοικοκυριών και το μέσο μέγεθος νοικοκυριού και τον αριθμό πυρηνικών οικογενειών
Το επίπεδο εκπαίδευσης του μόνιμου πληθυσμού
Την κατάσταση ασχολία και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας του πληθυσμού

Για τον χάρτη πατήστε εδώ

 

Αριθμός Προβολών: 1