Την Κυριακή στις 19.3.2023 στο «Αμαριώτικο Σπίτι» πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Oμοσπονδίας, με την συμμετοχή των εκπροσώπων των Σωματείων Μελών.

Μετά την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κ. Γιάννη Σαριδάκη και της Πρακτικογράφου Πόπης Δραμιτινού ακολούθησε η λογοδοσία του Προέδρου κ. Νικολάου Κραουνάκη για τα πεπραγμένα του Δ. Σ. κατά τον χρόνο που πέρασε, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www. omospamari.gr

O Ταμίας κ. Στέλιος Πορτάλιος διάβασε τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας οικονομικής χρήσης. Εν συνεχεία διαβάστηκε η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον κ. Γιάννη Ιερωνυμάκη και έγινε η συζήτηση για τα Πεπραγμένα, η έγκριση τους και η απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Ακολούθως διατυπώθηκαν προτάσεις και θέσεις για τη διεκδίκηση και λύση των προβλημάτων που αφορούν την Επαρχία Αμαρίου όπως η αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν τα Σωματεία – Μέλη και κατ’ επέκταση η Oμοσπονδία για την απρόσκοπτη έκδοση της «Αμαριώτικης Φωνής» και των λειτουργικών εξόδων με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής από όσους λαμβάνουν την εφημερίδα μας, με την διαφήμιση επιχειρήσεων και με διάφορες χορηγίες.

Παρακαλούμε τους συνδρομητές να μας βοηθήσουν με την συνδρομή τους και να μας ενημερώνουν για κάθε μεταβολή.

Ύστερα από την εποικοδομητική συζήτηση, τον καλόπιστο διάλογο και τις ευχαριστίες του Δ. Σ. για την συνεργασία η συνέλευση έκλεισε με την ευχή όλων για καλύτερη συνέχεια.

O Πρόεδρος της Oμοσπονδίας Νίκος Κραουνάκης

Αριθμός Προβολών: 19