Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας Αμαρίου εύχεται στους μαθητές και φοιτητές πρόοδο, με  καλές σπουδές και σε όλους τους Αμαριώτες και φίλους υγεία  και με τη βοήθεια μας η χώρα  να βρει το δρόμο της προόδου.

υγεία  και με τη βοήθεια όλων η χώρα μας να βρει το δρόμο της προόδου.

Αριθμός Προβολών: 41