Θερμά Συγχαρητήρια Στους επιτυχόντες Απ το χωριό Μεσονήσια Αμαρίου σε Α.Ε.Ι Το 2012


Αντώνιος Ν. κεκεμπανος

Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Η/Υ  Ε.Μ.Π
Ηλέκτρα Β. Χαιρέτη
Νομική Αθηνών
Αναστασία Εμμ. Τζανουδάκη
Βιολογικό Πάτρας
Υπογραφή
Εμμανουήλ Γαλανάκης

 

Αριθμός Προβολών: 7