Την Πέμπτη 7 Φλεβάρη ώρα 1.30΄οι Κουρουθιανοί κατευοδώνουν την Τριανταφυλλιά Στεφανάκη Μεσσάρη την Τριανταφυλλιά του Μανελοστεφανή. 1928-2019
Χαραγμένη στη μνήμη μου μένει η «ανθισμένη» Τριανταφυλλιά της δεκαετίας του 50. Οι πρωτομαγιές και τα ζεύκια οι βεγγέρες με τα παιχνίδια και τα χάχανα, τα ξαστουριά, τα θέρη και τα λιομαζώματα, τα ζυμωτά και οι ξεφουρνιές. Μικρές χαρές δραστικά αντίδοτα στα μεγάλα βάσανα και στερήσεις μιας άλλης ζωής. Μιας ζωής όμως της συντροφικότητας, της αλληλεγγύη, της προσφοράς και της ανταπόδοσης. Η Τριανταφυλλιά πάντα πρόσφορη πρόθυμη,πάντα γελαστή, ξεχωριστή και εξέχουσα παρουσία της μικρής τοπικής κοινωνίας μιας εποχής, κοινωνίας που έχει αλλάξει δραματικά. Τριανταφυλλιά καλό κατευόδιο.
Α.Ν.

 Πρωτομαγιά στις Κουρούτες 1955 Η Τριανταφυλλιά δεύτερη όρθια από αριστερά.

Ζεύκι στο Παρδί Η Τριανταφυλλιά πρώτη καθήμενη αριστερά.

Αριθμός Προβολών: 184