ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΠΡΟΣΟΧΗ  αφορά την Γ.Σ. της 13/3/2022)

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατά τη συνεδρίαση του της 17/2/2022, στα πλαίσια της επόμενης Γενικής Συνέλευσης (αρχική 13/3/2022 επαναληπτική 20/3/2022) και σε συνέχεια της Πρόσκλησης των Σωματείων μελών, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην ΑΜΑΡΙΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗ φύλλο 142 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα την 10/10/2021,

Α π ο φ ά σ ι σ ε  με ενισχυμένη πλειοψηφία,  ν α   π ρ ο τ ε ί ν ε ι  στη Γενική Συνέλευση:

«Η ετήσια συνδρομή για τα έτη 2020, 2021, 2022, να μειωθεί, ΟΛΩΣ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΔΗΜΙΑΣ CONID-19, στο ποσό των Δέκα ευρώ (10€), αντί του μέχρι σήμερα αποφασισμένου ποσού ετήσιας συνδρομής Εκατό τριάντα ευρώ (130€).

Σωματεία μέλη που έχουν ήδη καταβάλλει για κάποιο από τα παραπάνω έτη το ποσό 130€, το πέραν των 10€ ποσό θα θεωρηθεί σαν συνδρομή επομένων ετών (2023, 2024 κλπ)»

Η συμμετοχή όλων μας κρίνεται απαραίτητη, για να διατηρήσουμε τη λειτουργία της Ομοσπονδίας μας.

Θα τηρηθούν  όλα τα προβλεπόμενα και ισχύοντα μέτρα κατά του COVID-19.

(αποστάσεις, μάσκες, πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης,  εργαστηριακό rapid Ag ή PCR test 48 ώρες πριν την συγκέντρωση).

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Κραουνάκης                                   Βασίλειος Μουρτζανός

Αριθμός Προβολών: 113