Η Ομοσπονδία Σωματείων Επαρχίας Αμαρίου δημιούργησε Iink στην ιστοσελίδα της www.omospamari.gr  και στην μπάρα Αρθρογραφία-Βιβλιοθήκη) με βιβλία κυρίως Αμαριωτών συγγραφέων ή βιβλία που αφορούν το Αμάρι και παρακαλεί τους συγγραφείς να αποστείλουν στο e-mail: info@omospamari.gr, το εξώφυλλο και δυό λόγια για το περιεχόμενο του βιβλίου που έχουν εκδόσει για να αναρτηθεί και να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο.

                          Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας
Αριθμός Προβολών: 1