Σπύρος Μαρνιέρος – Ρέθεμνος 1999

Τα "Αγρίμια του Κέντρους" είναι ένα ακόμα σημαντικό βιβλίο ιστορικής μνήμης από τον πρόσφατα χαμένο επιφανή Αμαριώτη ιστορικό και συγγραφέα Σπύρο Μαρνιέρο.


Τo βιβλίο, με αφορμή τη δράση του Γερακαριανού αγωνιστή Ιωάννη Τάταρη, καταγράφει πρόσωπα και γεγονότα που σχετίζονται κυρίως με την περιοχή του χωριού Γερακάρι, και που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες.

Αποτελεί μια ιστορικά τεκμηριωμένη αναδρομή σε χρόνια αγώνα και θυσιών που αναδεικνύουν την αδούλωτη πορεία των Αμαριωτών όπως καταγράφεται στο πέρασμα του χρόνου.

 

Αριθμός Προβολών: 4