Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2016  στους Αποστόλους Αμαρίου

οι  υπογεγραμμένοι αφενός μεν η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αποστόλων Πεδιάδος  Λένα Ηγουμενάκη  και αφετέρου ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αποστόλων Αμαρίου Πέτρος Σπανουδάκης  , παρουσία μελών των Συλλόγων και έχοντας τη σύμφωνη και ομόφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων υπογράψαμε  πρωτόκολλο αδελφοποίησης των Σύλλογων που εκπροσωπούμε, για την κοινή ονομασία των χωριών μας  και με σκοπό  τη δημιουργία γέφυρας φιλίας, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μας.

ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες των μελών μας.  
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
     Π.Ε.Π.ΣΥ.

Αριθμός Προβολών: 45