Μεγάλη τιμή

   Δε ξαφνιάστηκα όντεν εδιάβασα πως μια Αμαριώτικη παρέα, έβγαλε τα ριζίτικα τόσο ψηλά, μέχρι την Εθνική Λυρική Σκηνή. Οι Αμαριώτες είναι προυκισμένοι από το Θιό και τη φύση, με τη περηφάνια, την αντρεία, τη λεύτερη ψυχή και τη δύναμη του χαραχτήρα ντως. Έχουνε ακόμη τη πρεπειά, την αξιοπρέπεια, την αρχοδιά, το φιλότιμο, τη ντομπροσύνη και την αθρωπιά, απού τσι κάνει ξεχωριστούς. Βγαίνουνε στο λόγο ντως, απού ’ναι μεγάλο πράμα την εποχή μας. Είναι και μπροστάρηδες, δε χώνουνται δηλαδή στο κίνδυνο. Έχουν ακόμη άλλη μια αγάπη, που ’ναι πλιά μεγάλη κι’ απού τη ζωή ντως. Είναι η αγάπη τση πατρίδας μας. Είναι όμως και ξεχωριστοί γλεντζέδες.

Bίντεο : https://www.youtube.com/watch?v=KaQwVSFIVgw

Οι Αμαριώτες είναι άριστοι και στο χορό και στο τραγούδι, για κειονά έβγαλαν στα ύψη και το ριζίτικο τραγούδι. Ύστερα από ούλα τουτανά, πώς να ξαφνιαστώ, για τις επιτυχίες τους τόσο στην Κρητική Εστία όσο και στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Αξίζει το λοιπόν η Αμαριώτικη παρέα πολλά συχαρητήρια, γιατί διατηρεί ατόφια την παράδοση του τόπου. Γι’ αυτό το λόγο εστέλιωσα και τους αφιερώνω ετούτες τις μαντινάδες :

 

 

 

Παρέα Αμαριώτικη και ποιός δε σε ζηλεύγει

κι από εσέ ψηλότερα, να βγει ποιός δε παλεύγει.

Τραγούδηξες ριζίτικα, στη Κρητική Εστία

και δεν εδυσκολεύτηκες, να πάρεις τα πρωτεία.

Έβγαλες τα ριζίτικα, στο πλια ψηλό σκαλέρι

με πάθος τα τραγούδηξες, στης Αττικής τα μέρη.

Δε σ’ έφταξεν όμως αυτό κι’ άλλες τιμές γυρεύγεις

θέλεις να βγεις ψηλότερα και δε ντο παζαρεύγεις.

Επήγες λίγο πλια ψηλά, τσι χάρες σου να δείξεις

στην Εθνική τη Λυρική Σκηνή να τραγουδήξεις.

Παρέα Αμαριώτικη, ετίμησες τη Κρήτη

πέμπω τα συχαρίκια μου, στσι γιούς του Ψηλορείτη.

Σταύρο Φωτάκη Στρατηγέ, τση Κρήτης μας καμάρι

χάρη δεν άφηκες κιαμιά, άλλος κιανείς να πάρει.

Αρχάγγελε τω Ριζιτώ, όποιος σου βρει ψεγάδι,

θα ’ναι το πρώτο σίγουρα, τση ζήλιας το σημάδι.

Εσκλάβωσες τσι Κρητικούς, με τα αιστήματά σου

και με τσι μαντινάδες σου και τα ριζίτικά σου.

Πολλά συχαρητήρια, σ’ όλους τους Αμαριώτες

που ’ναι λεβέντες κι’ άτρομοι και Μέγα πατριώτες.

   Μόχλος Σητείας 10-5-2008    Τσιροβαρδής

Αριθμός Προβολών: 6