Γράφει ο Νικόλαος Τσιουδάκης

Μέλος ΡΙΖΙΤΩΝ : ΑΜΑΡΙΩΤΕΣ

   Με αφορμή διάφορα σχόλια, σχετικά με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό, με τη συνεργασία οκτώ φορέων, για να τιμηθεί η Επέτειος των 100 χρόνων της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, στην οποία και οι Αμαριώτες Ριζίτες συμμετείχαν σε Ομάδα των αποδήμων ριζιτών που συγκροτήθηκε, για την απόδοση δύο επίκαιρων ριζίτικων τραγουδιών, θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσομε, για τη στάση και παρουσία μας στην εκδήλωση αυτή.

   Περί τα τέλη Νοεμβρίου 2013, προσκληθήκαμε να συμμετέχομε σε κοινή Ομάδα αποδήμων ριζιτών, από τις τέσσερις ομάδες που δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής, για τον εορτασμό της παραπάνω επετείου, που είχε αποφασιστεί να γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2013. Εκτιμήσαμε ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας της εκδήλωσης, τιμής του μεγάλου αυτού ιστορικού γεγονότος, έπρεπε να πάρομε μέρος, παρά τις επιφυλάξεις μας για τον τρόπο παρουσίασης και με δεδομένο ότι, ο χρόνος προετοιμασίας ήταν ελάχιστος.  

   Στην πρώτη συνάντηση των εμπλεκομένων φορέων διαπιστώθηκε ότι, η επιλογή των  τραγουδιών είχε ήδη πραγματοποιηθεί, άγνωστο από ποιόν, έμενε δε να αναδειχθούν οι πρωτοτραγουδιστές που θα αποδώσουν τα ριζίτικα τραγούδια. Στην πρώτη εν συνεχεία πρόβα των ομάδων διαπιστώθηκε ότι, η ανάδειξη των πρωτοτραγουδιστών επρόκειτο να γίνει με τη μορφή «οντισιόν» – «πασαρέλας», διαδικασία στην οποία ο επικεφαλής των Αμαριωτών δεν θέλησε να θέσει τον εαυτό του και έτσι η επιλογή έγινε  από τις άλλες τρεις ομάδες. Διαπιστώθηκε επίσης, από τον επικεφαλής των Αμαριωτών ριζιτών ότι και τα δύο επιλεγμένα ριζίτικα τραγούδια, ήταν σε πολλές λέξεις των παραποιημένα, σύμφωνα με την βιβλιογραφία αξιόλογων ερευνητών συγγραφέων και έθεσε θέμα σεβασμού της παράδοσης. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε σοβαρά όλους τους παρευρισκόμενους ριζίτες και αποφασίστηκε, να διορθωθούν άμεσα τα τραγούδια, σύμφωνα με τις υποδείξεις του επικεφαλής των Αμαριωτών, ώστε να αποδοθούν σωστά, όπως ακριβώς είναι καταγραμμένα.

   Αξίζει επίσης να επισημανθεί το γεγονός ότι, από την πρώτη πρόβα μέχρι και την τελευταία, οι Αμαριώτες ριζίτες ανταποκρίθηκαν με υπευθυνότητα και ήσαν πάντα πολυπληθέστεροι έναντι των υπολοίπων ομάδων, πάντα άνω των 10, αλλά και την ημέρα της εκδήλωσης επί συνόλου 24, οι Αμαριώτες ριζίτες ήσαν παρόντες 10.

   Για το γεγονός ότι, δεν αποδόθηκε το δεύτερο ριζίτικο τραγούδι ερωτηθήκαμε και δεν είχαμε αντίρρηση, αφού εκτιμήσαμε το κλίμα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, αλλά και τη γενικότερη εικόνα της όλης εκδήλωσης.

   Τα όποια σχόλια, προφορικά και γραπτά, θετικά ή αρνητικά, για την οργάνωση, προετοιμασία και εκτέλεση του προγράμματος της εκδήλωσης, δεν αφορούν τους Αμαριώτες Ριζίτες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και ουσιαστικά στην απόδοση του ενός και μόνο ριζίτικου, με αξιοπρεπή στάση και παρουσία.

Αριθμός Προβολών: 4