Σημαντικά πρόσωπα, του έτους 1897

 

Όλες οι Κρητικές επαναστάσεις που γίνανε κατά καιρούς είχανε πάντα στόχο, αφενός μεν την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού και την ανάκτηση της Ελευθερίας του Κρητικού λαού, αφετέρου δε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.  Για το σκοπό αυτό διάφοροι φορείς της εποχής εκείνης, μέλη των επαρχιακών Δήμων, αρχηγοί και οπλαρχηγοί, αλλά και πρόσωπα κύρους στις τοπικές κοινωνίες, συντάσσανε και υπογράφανε εκκλήσεις, υπομνήματα, αναφορές και ψηφίσματα, για ενημέρωση των Μεγάλων Δυνάμεων και ζητούσανε τη συνδρομή τους.  Μια τέτοια ενέργεια ήτανε και ένα φυλλάδιο [1], που τυπώθηκε τον Μάρτιο του έτους 1897, λίγο μετά το ξέσπασμα της τελευταίας Κρητικής επανάστασης, με το οποίο οι αναφερόμενοι σ’ αυτό ζητούσανε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.  Στο φυλλάδιο αυτό είναι καταχωρημένα 1550 ονόματα με τις υπογραφές από όλα τα διαμερίσματα της Κρητικής υπαίθρου, που ζητούσανε την πολυπόθητη ένωση.  Το έντυπο αυτό εκτός από την ιστορική του αξία, έχει και ιδιαίτερα συναισθηματικό ενδιαφέρον, γιατί στις σελίδες του πολλοί αναγνώστες-ερευνητές θα αναγνωρίσουνε οικεία τους πρόσωπα, ονόματα προγόνων τους που υπογράψανε αυτή την έκκληση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τα 1550 πρόσωπα που υπογράψανε την έκκληση αυτή του έτους 1897, οι υπογραφές από τα χωριά του Νομού Ρεθέμνους είναι 646, δηλαδή αριθμός αρκετά μεγάλος συγκριτικά με το σύνολο. Στα ονόματα αυτά συμπεριλαμβάνονται 34 από τα 14 χωριά του τότε Δήμου Αποδούλου, μεταξύ των οποίων οι: Ανδρέας Ζωϊδάκης (Ζωϊδαντρέας), πατέρας του εκ των πρωταγωνιστών της απαγωγής του Γερμανού Στρατηγού ΚΡΑΪΠΕ, Αντώνη Ζωϊδάκη και Τίτος Καπαρός, πατέρας του Νικόλα Καπαρού (Μασόνα).

Ο αγαπητός φίλος καθηγητής, ερευνητής, συγγραφέας αείμνηστος Γιώργος Π. Εκκεκάκης με σχετική επιστολή του με πληροφορεί και τα παρακάτω αξιόλογα στοιχεία για τον Τίτο Καπαρό, που υπογράφει την Έκκληση: «Είναι γεννημένος το 1847, ασκούσε το επάγγελμα του γεωργού, αλλά ήτανε από τους ελάχιστους εγγράμματους της εποχής του στην περιφέρεια (ξέρομε ότι αγόραζε βιβλία τη δεκαετία του 1880!!!). Γι’ αυτό και υπήρξε υποψήφιος ειρηνοδίκης επί τουρκοκρατίας, εκλέκτορας με τη θέσπιση της Κρητ. Πολιτείας (1899) και Δημοτικός Σύμβουλος το 1900».

Οι παραπάνω πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στα εκδοθέντα βιβλία μου : 1.Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης ….[2] και 2.Στη βορεινάδα μιας κορφής ….. [3],  οι οποίες προκύψανε στο στάδιο των ερευνών μου για συλλογή ιστορικού υλικού. Εκτιμώ πως αξίζουνε ιδιαίτερης αναφοράς.

Άξια τέκνα του Άϊ-Γιάννη.  Ας είναι η μνήμη τους αιωνία.

 

Νοέμβριος του 2021   Σταύρος Φωτάκης

Πηγές :

1.Γεώργιος Π. Εκκεκάκης, Ονομαστικοί κατάλογοι σ’ ένα σπάνιο φυλλάδιο του 1897-Εφημερίδα Κρητική Επιθεώρηση της 5-1-2006, σ. 14-15.

2.Σταύρος Ε. Φωτάκης. Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης …..Ρέθυμνο 2006, σελ. 72

3.Σταύρος Ε. Φωτάκης. Στη βορεινάδα μιας κορφής …. Ρέθυμνο 2015, σελ. 116-117

 

[1] . Γεώργιος Π. Εκκεκάκης, Ονομαστικοί κατάλογοι σ’ ένα σπάνιο φυλλάδιο του 1897-Εφημερίδα

Κρητική Επιθεώρηση της 5-1-2006, σ. 14-15.

[2] .Σταύρος Ε. Φωτάκης. Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης …..Ρέθυμνο 2006, σελ. 72

[3] .Σταύρος Ε. Φωτάκης. Στη βορεινάδα μιας κορφής ….. Ρέθυμνο 2015, σελ. 116-117

Αριθμός Προβολών: 18