Περιοχή Πλάτες 1983

Διακρίνονται :

Χαροκόπος Ε. Γεώργιος (Ναύτης , η φωτογραφία από το αρχείο του) , Χαροκόπος Φραγκίσκος , Ψυχαράκης Ευγένιος , Ψυχαράκης Βασίλειος , Χαροκόπος Ευθύμιος, Σαββάκης Σταύρος , Σαββάκης Ιωάννης , Σαββάκης Παύλος , Ακουμιανάκης Γιάννης , Παντινάκης Αριστείδης , Ψυχαράκης Μιχάλης , Ψυχαράκης  Μάρκος , Ακουμιανάκης Νίκος , Γαβαλάκης Ευάγγελος .

Αριθμός Προβολών: 323