Αγία Φωτεινή  7-7-2020

 

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση: Αγία Φωτεινή

Τ.Κ.  74061

Τηλ:   2833340210

Φαξ:  2833022104

e-mail: info@amari.gov.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Παραλαβή δύο (2) καινούριων επιβατικών οχημάτων 4x4 ανοικτού τύπου από το Δήμο Αμαρίου

 

 

Δύο καινούρια επιβατικά οχήματα 4×4 ανοικτού τύπου παραδόθηκαν την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Δήμο Αμαρίου. Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα, τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6d, με δυνατότητα κίνησης και στους τέσσερις τροχούς, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το κόστος σύμβασης της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των 55.227,84 € και χρηματοδοτήθηκε από τακτικά έσοδα (ίδιους πόρους) του Δήμου Αμαρίου.

  Την παραλαβή έκανε η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας στην οποία έγινε και αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων των νέων οχημάτων από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Αριθμός Προβολών: 23