Ο Μακεδονομάχος Εμμανουήλ Μιχ. Καπαρός

 

Αφανής ήρωας Μακεδονομάχος υπήρξε ο Καπαρός Εμμανουήλ του Μιχαήλ και της Φροσύνης με το παρατσούκλι «Μπατζόλης» [1],[2]  .  Γεννήθηκε στο Άνω Μέρος Αμαρίου την 1-8-1868 και πέθανε στις 25-1-1947 σε ηλικία 79 ετών.  Παντρεύτηκε την Κρουσταλένια το γένος Παπαδογιάννη και εγκαταστάθηκε στον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου, σόγαμπρος.

Πήρε μέρος στον Μακεδονικό αγώνα (1903-1908) και είναι καταγεγραμμένος στα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, ως Μακεδονομάχος, με κωδικό αριθμό 338. Κατατάχτηκε, ως ιδιώτης, στον ένοπλο αγώνα και αναφέρεται στους καταρτισθέντες πίνακες Μακεδονομάχων του Α.Ν. 76/1936.  Για τη συμμετοχή και τη δράση του, του απονεμήθηκε Αναμνηστικό Μετάλλιο και σχετικό Δίπλωμα Μακεδονικού Αγώνα στις 19-3-1909.

Μετά τη λήξη του Μακεδονικού Αγώνα εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και αργότερα επανήλθε στον Άϊ Γιάννη.  Ασχολήθηκε με αγροτικές δουλειές, αλλά και με ιδιαίτερα τεχνικές εργασίες και κυρίως με την εξόρυξη και το πελέκημα της πέτρας (πετροκόπος) καθώς και αμπελοκλαδευτής και απέκτησε ιδιαίτερη φήμη.

Ας είναι η μνήμη του αιωνία. Αθάνατος.

 

Δεκέμβριος του 2021   Σταύρος Φωτάκης

 

Πηγές :

 

1.Σταύρος Ε. Φωτάκης. Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης …..Ρέθυμνο 2006, σελ.107-108

2.Σταύρος Ε. Φωτάκης. Στη βορεινάδα μιας κορφής …. Ρέθυμνο 2015, σελ. 164

 

 

 

 

[1].Σταύρος Ε. Φωτάκης. Το χωριό μου Άγιος Ιωάννης …..Ρέθυμνο 2006, σελ.107-108.

[2].Σταύρος Ε. Φωτάκης. Στη βορεινάδα μιας κορφής …. Ρέθυμνο 2015, σελ. 164.

Αριθμός Προβολών: 37