ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

‘’ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ’’

ΠΕΝΘΗ: Στις 8 Νοεμβρίου 2017 πέθανε και κηδεύτηκε στη Νίθαυρη ο Αντώνης

Χαρ. Αλεβιζάκης, σε ηλικία 94 ετών. Ο εκλιπών υπηρέτησε επάξια στο Σώμα της

Αγροφυλακής στο χωριό του τη Νίθαυρη και ήταν πάντα αγαπητός σε όλους. Ας

είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει Αντώνη.

Στην οικογένειά του θερμά συλλυπητήρια.

Γρηγόρης Ν. Τσουπάκης

Αριθμός Προβολών: 65