Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, καλεί όλα τα Σωµατεία – Μέλη της Επαρχίας Αµαρίου καθώς και τους αγαπητούς φίλους, να παρευρεθούν την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18:00, στα Γραφεία της Οµοσπονδίας, επί της οδού Σοφοκλέους 53Α στην Αθήνα για την κοπή της Αγιοβασιλιάτικης Πίτας.

Αριθμός Προβολών: 21