ο  Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Σωματίων Επαρχίας Αμαρίου, σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του, αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει την από 31-10-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου, το οποίο γνωμοδότησε αρνητικά στην πρόταση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, για την κατάργηση του Γυμνασίου Συβρίτου από το σχολικό έτος 2024-2025.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ                   ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ

                                                 

Αριθμός Προβολών: 19