Στην Αθήνα την Κυριακή 15/1/2023 σε αίθουσα του Μπαϊραχτάρη στο Μοναστηράκι έγινε Γενική Συνέλευση – Εκλογές, του Συλλόγου Πατσωτών Αθήνας για την διετία 2023 – 2024  .

Πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής οριστικέ από την Γενική Συνέλευση ο Αντώνης Μυτηλινάκης .

Ψήφησαν 115 μέλη.

Άκυρα – λευκά ψηφοδέλτια 2

Εκλέχτηκαν για το Δ.Σ οι :

Παττακός Δ. Γεώργιος

Ακουμιανάκη Π. Δημοσθένη

Σαββάκης Ε. Ιωάννης

Ακουμιανάκης Γ. Ιάκωβος

Σαββάκη Ι. Άννα

Αναπληρωματικά Μέλη :

Παντινάκης Ε. Αντώνηςς

Μπερνιδάκης Στ. Αντώνης

Χαροκόπου Γ. Χριστίνα

Για την Ελεγκτικής επιτροπής εκλέχτηκαν οι :

Ακουμιανάκης Δ. Πολυζώης

Παντινάκη Μ. Χρυσή

Αλεξάκης Γ. Νίκος

Στην Αθήνα την Τετάρτη 25/1/2023 συν εκλήθη σε σώμα το νέο Δ.Σ  με πρωτοβουλία του πλειονοψηφήσαντος Παττακού Δ. Γεώργιου στις εκλογές  του Συλλόγου Πατσωτών Αθήνας που έγιναν 15/1/2023 .

Το νέο Δ.Σ με μυστική ψηφοφορία αποφάσισε & εξέλεξε  :

Πρόεδρο:                                                Παττακός Δ. Γεώργιος

Γ. Γραμματέας:                                      Σαββάκη Ι. Αννα

Αντιπρόεδρο:                                         Ακουμιανάκης Π. Δημοσθένης

Ταμίας & Δημοσίων Σχέσεων :           Ακουμιανάκης Γ. Ιάκωβος

Βοηθός Γραμματέα & Βοηθός Ταμία : Σαββάκης Ε. Ιωάννης

 

Για το Δ.Σ

Η Γ. Γραμματέας

Σαββάκη Ι. Άννα

Αριθμός Προβολών: 90