ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΣΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Όπως είναι γνωστό σε όλους τους χωριανούς μας ,στο Μνημείο Ηρώων που έχει τοποθετηθεί μπροστά από το Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού με πρωτοβουλία και έξοδα του Συλλόγου Πατσωτών Αθήνας  το 1981,  δεν έχει  αναγραφεί κανένα όνομα ,αλλά  αντί αυτού μια αναθηματική φράση,  η οποία  θυμίζει και τιμά τους  κατά καιρούς ήρωες προγόνους μας.

Το γεγονός αυτό ,της μη αναγραφής δηλαδή ονομάτων επί του μνημείου ,ήταν απόφαση των δωρητών αλλά είχε και την αποδοχή της τότε ηγεσίας του χωριού (παπάς, πρόεδρος κοινότητος ,δάσκαλος κλπ) για διαφόρους λόγους.

Στη συνέχεια  τέθηκε το ερώτημα από διάφορα μέλη του συλλόγου ,για το εάν θα πρέπει να συνεχιστεί  έτσι η κατάσταση του μνημείου  ή να αναγραφούν επί αυτού  ονόματα  ,με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2019  να γίνει Λαϊκή Συνέλευση στο χωριό ,από την οποία προέκυψε ομόφωνα  η απόφαση ,να συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει.

Πρόσφατα  επανήλθε το θέμα μεταξύ των χωριανών μας ,με αποτέλεσμα ο Σύλλογός μας να συνέλθει σε συνεδρίαση για να πάρει ΥΠΕΥΘΥΝΑ  ΘΕΣΗ.

Συνεκτιμώντας λοιπόν την όλη κατάσταση το Δ.Σ. του Συλλόγου Πατσωτών Αθήνας συνήλθε την 11 Απριλίου 2021 και αποφάσισε :

1.Η γνώμη και η επιθυμία του Συλλόγου μας πρέπει να γίνει σεβαστή ,γιατί αυτός είναι ο εμπνευστής του έργου ,αλλά και ο χρηματοδότης του.

2..Δεν έχουμε καμία αντίρρηση  για διαφοροποίηση της εικόνας του Μνημείου ,αναγραφή δηλαδή ονομάτων ή όχι ,αλλά αυτό να προκύψει μετά από μία νέα Λαϊκή Συνέλευση όπως αυτή του 2019,Στη Συνέλευση αυτή να παρουσιαστούν όλες οι  διαφορετικές θέσεις των χωριανών και να ληφθεί σχετική απόφαση.

3.Η απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης να γίνει αποδεκτή από όλους ,καθώς θεωρείται ο ανώτερος θεσμός έναντι οποιουδήποτε άλλου .

4.Σε περίπτωση που αποφασιστεί η αναγραφή ονομάτων επί του Μνημείου, να παρουσιαστεί και σχετική λίστα από τον Πρόεδρο κοινότητος για έγκριση από τη Συνέλευση.

5.Στην Λαϊκή Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι καταγόμενοι από το χωριό Πατσός ηλικίας 18 και άνω ,ανεξάρτητα που  ασκούν  τα εκλογικά τους δικαιώματα

Αριθμός Προβολών: 83