Από καρδιάς ευχαριστώ  όλους τους Αμαριώτες οι οποίοι στις 18 Μαΐου με τίμησαν με την ψήφο τους και  μου εμπιστεύθηκαν με τον συνδυασμό ΑΜΑΡΙ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ του  Δημάρχου  Παντελή Μουρτζανού  την τύχη του Δήμου μας. Για τα επόμενα πέντε χρόνια, αυτά τα οποία δεσμεύομαι να υπηρετήσω από οποιαδήποτε θέση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι:

»     νέο ήθος 

»     κοινωνική συνοχή 

»      διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς

»     σεβασμό στο αμαριώτικο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

για ένα Αμάρι αντάξιο της ιστορίας και του πολιτισμού του.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

                                                 ΑΔΑΜ Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ

                                                ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

                                                ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

Αριθμός Προβολών: 1