(Φωτογραφίες  από τον Εμμανουήλ Διαμαντάκη)

 

Αριθμός Προβολών: 2