Λαο – θάλασσα και φέτος οι συμμετοχές στην ομάδα τσαΠΑΤΣΟυληδες

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και διοργανωτές .

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες

Δείτε την παρουσίαση : https://www.youtube.com/watch?v=xEQLyaE7Pmk

2 https://www.youtube.com/watch?v=yhwwtIFv_zc

Σύλλογος Πατσωτών Αθήνας

Αριθμός Προβολών: 13