ΣΑΡΜΑΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

     Φουρφουράς Ρεθύμνου

 

                                                                                                       Φουρφουράς,   14.6.2017

 

ANAKOINΩΣΗ

 

  Σαν απερχόμενος μεταβατικός Πρόεδρος του Σαρμανείου Ιδρύματος έχω να ανακοινώσω και να ενημερώσω:

1.     ToΣαρμάνειο Ίδρυμα κατέχει και διαχειρίζεται το 12% επι των μισθωμάτων των παρακάτω ακινήτων στην Αθήνα, κληρονομιάς Εμμανούήλ Σαρμάνη, επι των οδών: α) Καραγιώργη Σερβίας 2-4, β) Βουλής 9-11  γ) Σταδίου 10 και δ) Βασιλίσσης Σοφίας 63. Το Σαρμάνειο Ίδρυμα δεν διαθέτει ακίνητα στο Φουρφουρά.

2.     Τα μηνιαία μισθώματα από τα παραπάνω ακίνητα που δικαιούται το Σαρμάνειο Ίδρυμα κατατίθενται στον υπ’ αριθμ. 460/4801458 καταθετικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο κ. Μιχαήλ Τσαγκατάκη. Σύμφωνα με την κατάσταση αναλυτικής κίνησης του παραπάνω λογαριασμού που μας χορήγησε η τράπεζα από τις 4-1-2000 μέχρι 2-6-2017, υπάρχουν μονάχα καταθέσεις, πλην δύο αναλήψεων (7-11-2000 ποσό 100.000 δραχμών και την 31-8-2004 ποσό 4.800 ευρώ). Το ποσό που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια και παραδίδεται για χρήση στον νέο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Χ. Μουρτζανό είναι 157.529,97 ευρώ.

 

 

Με τιμή,

 

Ο απερχόμενος μεταβατικός Πρόεδρος

 

Παντελεήμων Διαμαντάκης

Εφημέριος Φουρφουρά

Αριθμός Προβολών: 24