Αναδημοσίευση από : rethnea.gr

Η παιδική εορτή της Παγκρητίου Ενώσεως Αθηνών
Η Παγκρήτιος Ένωσης αυτό το κορυφαίο κρητικό σωματείο της Αττικής που αριθμεί γύρω στις ογδόντα χιλιάδες εγγεγραμμένα μέλη στις πολλαπλές επιτυχημένες εκδηλώσεις της συμπεριλαμβάνεται η παιδική εορτή αφιερωμένη στα παιδιά των κρητικών οικογενειών της Αττικής. Έτσι την εικοστή τρίτη του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πλέον ετήσια παιδική εορτή για τα Κρητικόπουλα της Αττικής στο πολεμικό Μουσείο των Αθηνών από την 10η πρωινή έως την 15η ώρα απογευματινή.
Παρευρέθησαν πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους όπως και πολλοί εκπρόσωποι σωματείων και εκπρόσωποι του τύπου και φορέων. Έλαβαν μέρος περίπου διακόσια παιδιά στα παιδικά δρώμενα, στη μεγάλη στολισμένη αίθουσα όπου ο Άγιος Βασίλειος εδέχετο τα παιδιά στην αγκαλιά τον φωτογραφιζόμενα και έπαιζαν με τα παιδικά παιχνίδια. (Άγιος Βασίλειος-φουσκωτά – μαλλί της γριάς – το βάψιμο τον προσώπου κλπ.). Ακολούθησε μετά, στη μεγάλη αίθουσα η επίσημη εκδήλωση όπου ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Μαριδάκης μαζί με τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου απηύθυνε χαιρετισμό με πολλά μηνύματα για την εορτή των Χριστουγέννων και επισήμανε ότι η εκδήλωση αυτή κλείνει τις εκδηλώσεις της Π.Ε. για το 2017.
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Πετράκης μέλος – σύμβουλος τον Δ.Σ. και χοροδιδάσκαλος παρουσίασε το πρόγραμμα των χορευτικών παιδικών ομάδων. Πρώτο το χορευτικό συγκρότημα τον Λαογραφικού Ομίλου Αορίτης, το παιδικό έψαλε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και εχόρεψαν τρεις χορούς. Ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Στέφανος Ντούλας καταχειροκροτήθηκε για το έργο που επιτελεί που διδάσκει και προβάλει την κρητική πολιτιστική παράδοση της Κρήτης στα κρητικόπουλα της Αττικής. Μετά εχόρεψε το παιδικό συγκρότημα τον Συλλόγου Άνω Λιοσίων με πρόεδρο τον κ. Βασίλειο Στεφανουδάκη που και αυτός καταχειροκροτήθηκε για το έργο που επιτελεί ο σύλλογός τον και τελευταίο εχόρεψε το εφηβικό συγκρότημα του Συλλόγου Κρητών Γλυφάδας με χοροδιδάσκαλο τον σύμβουλο της Π.Ε. κ. Γεώργιο Πετράκη με πρόεδρο του Συλλόγου κ. Τζαγκαράκη.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης προσεφέρθη σε όλους κρητικό κέρασμα και στα παιδιά επιπλέον από ένα δώρο.
Έτσι για μια ακόμη φορά η Παγκρήτιος Ένωσης Αθηνών με πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Μαριδάκη έκλεισε το 2017 με την επιτυχημένη αυτή παιδική Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στα κρητικόπουλα της Αττικής.
Αριθμός Προβολών: 13