Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του συνδημότη μας Σταύρου  Φωτάκη, από τον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου, με τίτλο : Μεταγραφή ριζίτικων τραγουδιών της συλλογής Παύλου Βλαστού καταγεγραμμένων στα αμαριώτικα χωριά. Πρόκειται για το έβδομο κατά σειρά βιβλίο του συγγραφέα, που και αυτό έτυχε σχετικού Επαίνου από την Ακαδημία Αθηνών. Το βιβλίο περιλαμβάνει στο σύνολό του καταγραφές ριζίτικων τραγουδιών, του  πατέρα της κρητικής λαογραφίας Παύλου Βλαστού, που έγιναν στα αμαριώτικα χωριά και του αφηγήθηκαν Αμαριώτες ριζίτες, της εποχής του 1850. Είναι μια αξιόλογη εργασία, η οποία καλύπτει ολόκληρη την τέως Επαρχία Αμαρίου και οπωσδήποτε περιέχει ενδιαφέροντα στοιχεία, για όλα τα αμαριώτικα χωριά και προγόνους Αμαριώτες.

 

Νίκος Κραουνάκης

Αριθμός Προβολών: 311