Προς τη Διεύθυνση της εφημερίδας «Αμαριώτικη Φωνή».

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την επιστολή αυτή θέλω να σας επισημάνω μία παράλειψη που διαπίστωσα στο ημερολόγιο του έτους 2015, που εξέδωσε ο Σύλλογος Κουρουθιανών «Οι Κουρήτες».

Στο ημερολόγιο αυτό δημοσιεύονται φωτογραφίες μιτάτων που ανήκουν σε οικογένειες του χωριού. Στις φωτογραφίες του μηνός Ιουνίου, η πρώτη που δημοσιεύεται έχει την επιγραφή «Το τυροκέλι στην Ψήστρα». Ενώ για τα άλλα μιτάτα η επιτροπή έκδοσης του Ημερολογίου αυτού αναφέρει τους ιδιοκτήτες, για το συγκεκριμένο τυροκέλι και το μιτάτο στο οποίο αυτό ανήκε δεν αναφέρεται τίποτε.

Σας σημειώνω ότι το περί ου ο λόγος μιτάτο, ανήκει στην οικογένεια του Ιωάννου Κατσούγκρη του Ζαχαρία (Κατσουγκρογιάννη) τον οποίο σκότωσαν κλέφτες στις 10.01.1943. Αργότερα αναστηλώθηκε από τον Αναστάση Κατσούγκρη του Ιωάννου που έριξε και την πλάκα της οροφής στο υπόγειο τυροκέλι. Δυστυχώς, το μιτάτο αυτό  κατεδαφίστηκε το διάστημα 1980-1985 για άγνωστο λόγο ενώ απέμεινε μόνο το εμφανιζόμενο τυροκέλι.

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή για να γίνει γνωστή η ιστορία αυτού του μιτάτου και να το λάβει υπόψη της και η επιτροπή έκδοσης του ανωτέρω ημερολογίου. Επί πλέον, σας επισυνάπτω και τέσσερις φωτογραφίες. Στην πρώτη που δημοσιεύεται και στο ημερολόγιο φαίνεται το τυροκέλι που απέμεινε. Στη δεύτερη και την τρίτη φαίνεται ολόκληρο το μιτάτο πριν από την κατεδάφισή του και στην τέταρτη ο Ιωάννης Ζ. Κατσούγκρης (Κατσουγκρογιάννης) που το έφτιαξε.

 

Μετά τιμής,

Νικόλαος Αναστασίου Κατσούγκρης

 

Φωτογραφία αρ.1: Το μιτάτο το 1955 με τους Γεώργιο Ιωαν. Κατσούγκρη, Παντελή Κλημαθιανό, Εμμανουήλ Νουκάκη στην αρμεγά.

Ιωάννης Ζαχαρία Κατσούγκρης (Κατσουγκρογιάννης).

Το μιτάτο όπως ήταν το 1975 με τους Γεώργιο Σαρρή, Δημήτριο Πλατύρραχο, Ευάγγελο Καπελώνη, Αντώνη Καπελώνη.

Το τυροκέλι όπως έχει απομείνει σήμερα.

Αριθμός Προβολών: 27