Ένα ανεκπλήρωτο χρέος πολλών ετών εκπληρώνεται τώρα στις Κουρούτες

Η κατασκευή Ηρώου στη μνήμη Πεσόντων  βαίνει προς ολοκλήρωση

Τα αποκαλυπτήρια προγραμματίζονται για την 16ην Αυγούστου 2017

Το Ηρώο τοποθετείται στην όψη του Πνευματικού κέντρου Κουρουτών Εντός της αίθουσας οργανώνεται μόνιμη έκθεση φωτογραφικών πορτρέτων των Πεσόντων.  Ανάλογες συνάδουσες  παράλληλες εκδηλώσεις  θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Α. ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ

Φωτ.1  .    ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ 1921 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ    1921

Φωτ.2 ,3.   ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΝΟΥΚΑΚΗΣ       1921

Φωτ.4    ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 1921 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 1917 Με την Μητέρα τους

Φωτ.5     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ  1941

Φωτ.6.      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ         1944

Β.        ΘΥΜΑΤΑ   ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ

Φωτ.7.  ΜΙΧΑΗΛ ΙΕΡΟΝΥΜΟΥ ΒΟΣΚΑΚΗΣ       1943 Πρώτος αριστερά  Οικογενειακή Φωτογραφία 1938

Φωτ 8    ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΣΗΦ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ    1943

Φωτ. 9   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΡΡΗΣ    1943 Σε οικογενειακή   φωτογραφία .  Ο καθήμενος

 

Αριθμός Προβολών: 12