ΟΡΝΙΣ ΠΟΙΩΝ


ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΓΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Η Όρνις Ποιων, η πρώτη μονάδα βιολογικής εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής στην Κρήτη ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2003 και διαρκώς αναπτύσσεται με επιτυχία στην παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και εμπορία βιολογικών αυγών και προσφάτως σε βιολογικό κοτόπουλο σε επιλεγμένα καταστήματα της Κρήτης αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σήμερα διαθέτει ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και εξειδικευμένο προσωπικό σε μια έκταση 60000τμ στον ορεινό όγκο της επαρχίας Αμαρίου Δήμου Κουρητών, στο χωριό Πετροχώρι, δίπλα στην όχθη του ποταμού Πλατύ, στον οποίο εκτρέφονται οι κότες κάτω από άριστες συνθήκες διαβίωσης. Η διατροφή των πουλερικών γίνεται από αυστηρά πιστοποιημένες βιολογικές τροφές οι οποίες οφείλουν να ικανοποιούν τις θρεπτικές τους ανάγκες και να αποσκοπούν στην παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων.

Η Όρνις Ποιών παράγει και διαθέτει:

· Αυγά Βιολογικής Γεωργίας (τετράδα)

· Αυγά Βιολογικής Γεωργίας (εξάδα)

· Αυγά Βιολογικής Γεωργίας (τριαντάδα)

· Βιολογικό Κοτόπουλο Κρήτης Νωπό & Κατεψυγμένο

Ο Έλεγχος και η πιστοποίηση των προϊόντων της Ορνις Ποιών πραγματοποιείται από τον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, ο οποίος επισφραγίζει τη σχολαστική τήρηση των σχετικών προδιαγραφών καθώς και την υποδειγματική λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καν. (ΕΚ) 834/2007.

Επίσης, η Ορνις Ποιών εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000:2005 (Νο. 07010063) πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA HELLAS, τόσο κατά την παραγωγή και τη συσκευασία όσο και κατά τη διανομή των προϊόντων της.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στην Όρνις Ποιών τηρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές της βιολογικής εκτροφής πουλερικών αυγοπαραγωγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:

Προδιαγραφές Βιολογικής Κτηνοτροφίας για τα Πουλερικά

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ

● Τα πουλερικά πρέπει να προέρχονται από βιολογικές εκτροφές.

● Με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής και εάν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα βιολογικά εκτρεφόμενων πουλερικών επιτρέπεται η εισαγωγή πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε μονάδα βιολογικής παραγωγής πουλερικών υπό τον όρο ότι είναι ηλικίας μικρότερης των 3 ημερών, για την πρώτη συγκρότηση, την ανανέωση, ή την ανασύσταση σμήνους πουλερικών.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

● Η ελάχιστη περίοδος βιολογικής εκτροφής προκειμένου τα πτηνοτροφικά προϊόντα να πωληθούν ως «βιολογικά» είναι 10 εβδομάδες για τα πουλερικά κρεοπαραγωγής και 6 εβδομάδες για τα πουλερικά αυγοπαραγωγής.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Οι ζωοτροφές που χορηγούνται είναι το σημείο εκκίνησης για τον έλεγχο στη βιολογική κτηνοτροφία. Η διατροφή των πουλερικών οφείλει να ικανοποιεί τις θρεπτικές τους ανάγκες και να αποσκοπεί στην παραγωγή ποιοτικών ζωικών προϊόντων και όχι στη μεγιστοποίηση. Στα πτηνά δεν χορηγούνται σογιάλευρα, χρωστικές ουσίες, αντιβιοτικά, προωθητές ανάπτυξης και κοκκιδιοστατικά.

● Τα πουλερικά πρέπει να τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές.

● Μέχρι το 30% της σύστασης των σιτηρεσίων επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε μετατροπή, ενώ αν οι ζωοτροφές σε μετατροπή είναι ιδιοπαραγόμενες, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται σε 100%.

● Ποσοστό μέχρι 20% της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών μπορεί να προέρχονται από αγροτεμάχια με πολυετή κτηνοτροφικά φυτά ή από πρωτεϊνούχα φυτά κατά το πρώτο έτος μετατροπής τους, τα οποία αποτελούν μέρος της εκμετάλλευσης.

Κατά παρέκκλιση το 5% της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών ετησίως μπορεί να προέρχεται από μη βιολογική παραγωγή. Το παραπάνω ποσοστό ισχύει μέχρι 31/12/2011 και υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ήταν δυνατή η προμήθεια ζωοτροφών αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής.

● Χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή πρέπει να προστίθεται στο ημερήσιο σιτηρέσιο των πουλερικών.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η πρόληψη ασθενειών βασίζεται στην ισορροπημένη και καλής ποιότητας διατροφή και στο ευνοϊκό περιβάλλον.

● Απαγορεύεται η προληπτική χρήση φαρμάκων και αντιβιοτικών.

● Συνίσταται η χορήγηση φυτοθεραπευτικών ή ομοιοπαθητικών προϊόντων.

● Μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικές αγωγές με φάρμακα ή αντιβιοτικά έως τρεις φορές ανά έτος ή μία φορά στην περίπτωση που ο παραγωγικός κύκλος της ζωής των ζώων είναι μικρότερος του ενός έτους, υπό την ευθύνη κτηνιάτρου.

● Επιτρέπονται οι αγωγές που είναι υποχρεωτικές βάση της της Εθνικής ή Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

● Εφόσον χρησιμοποιηθεί κάποιο φάρμακο, η περίοδος αναμονής πρέπει να είναι η 2πλάσια από αυτή που ορίζει η σχετική Νομοθεσία.

● Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για προώθηση ανάπτυξης ή παραγωγής.

ΕΚΤΡΟΦΗ

● Η κοπή του ράμφους δεν θα πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση την πρακτική αυτή για λόγους ασφαλείας.

● Η κατώτερη ηλικία σφαγής για τα κοτόπουλα, τα καπόνια και τις γαλοπούλες είναι 81, 150 και 140 μέρες αντίστοιχα.

● Απαγορεύεται η χρήση ηρεμιστικών και η ηλεκτρική διέγερση κατά τη μεταφορά και πριν και κατά τη σφαγή.

● Τα πουλερικά και τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πρέπει να είναι επαρκώς αναγνωρίσιμα σε όλα τα στάδια παραγωγής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ

● Η κοπριά που διασπείρεται ανά 10 στρέμματα της εκμετάλλευσης κάθε χρόνο δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που παράγουν 580 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής ή 230 πουλάδες αυγοπαραγωγής.

ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ

Ο αριθμός των ζώων εξαρτάται από τις διαθέσιμες εκτάσεις. Οι προδιαγραφές προβλέπουν συγκεκριμένη αυστηρά καθορισμένη πυκνότητα πουλερικών τόσο στους ελεύθερους χώρους όσο και στο πτηνοτροφείο. Οι κότες έχουν την ευχέρεια να βγαίνουν καθημερινά σε προαύλιο με βλάστηση, το οποίο καλλιεργείται με βιολογικές μεθόδους και υπόκειται σε ξεχωριστό έλεγχο. Εννοείται πως κλουβιά ή άλλα μέσα που περιορίζουν την κίνηση δεν είναι δυνατό να υπάρχουν σε μια βιολογική εκτροφή.

● Τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα συνολικού μήκους τουλάχιστον 4 μέτρων ανά 100 τ.μ. εμβαδόν.

Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, τουλάχιστον κατά το 1/3 της ζωής τους, και δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς.

● Σε κάθε πτηνοτροφείο μπορούν να στεγάζονται μέχρι:

4800 κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, 3000 πουλάδες αυγοπαραγωγής, 2500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες.

● Τουλάχιστον το 1/3 του δαπέδου των πτηνοτροφείων πρέπει να είναι συνεχούς κατασκευής και να καλύπτεται από στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή τύρφη.

Μέγιστος ημερήσιος φωτισμός ωοτόκων πουλάδων: 16h με 8ωρη τουλάχιστον συνεχή νυχτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό φωτισμό

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Το ωοσκοπικό κέντρο της εταιρίας, καθώς και το συσκευαστήριο των αυγών υπόκεινται και αυτά σε έλεγχο.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Η εταιρία διατηρεί αρχεία σχετικά με όλες τις ζωοτροφές που χορηγεί στις κότες, την αγορά πτηνών αλλά και τις πωλήσεις της. Τα στελέχη της εταιρίας αισιοδοξούν για το μέλλον του εγχειρήματος παρά τις αντιξοότητες της εκκίνησης και τις πρώτες φαινομενικές δυσκολίες. Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση του ευρύτερου κοινού για τα πρώτα βιολογικά αυγά λειτουργεί καταλυτικά και βοηθά στην επίλυση των επί μέρους προβλημάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Έλεγχος και η πιστοποίηση των προϊόντων της Ορνις Ποιών πραγματοποιείται από τον εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, ο οποίος επισφραγίζει τη σχολαστική τήρηση των σχετικών προδιαγραφών καθώς και την υποδειγματική λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καν. (ΕΚ) 834/2007.

Επίσης, η Ορνις Ποιών εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά ISO 22000:2005 (Νο. 07010063) πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA HELLAS, τόσο κατά την παραγωγή και τη συσκευασία όσο και κατά τη διανομή των προϊόντων της.

Η εταιρεία ‘Ορνις Ποιών έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15107-3/09 (ΦΕΚ 1082) (Αυγά Βιολογικής Γεωργίας)
. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8574-3/10 (Βιολογικό Κοτόπουλο Κρήτης)

Η έκδοση των Πιστοποιητικών πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 και του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 κατόπιν ελέγχου των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Συμμετέχουμε ενεργά στη δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης: Το χαμόγελο του παιδιού.

Με την αγορά μίας συσκευασίας (εξάδας) Βιολογικά Αυγά Όρνις Ποιών ( Medium ή Large) συμμετέχετε με 0,03 λεπτά στο φιλανθρωπικό έργο της μη κυβερνητικής οργάνωσης: Το χαμόγελο του παιδιού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@ornis-poion.gr

28310 51309

28310 55966

Αριθμός Προβολών: 102