Την 28-1-2018 έγινε στο Αμαριώτικο σπίτι   η κοπή της πρωτοχρονάτικης πίτας του συλλόγου μας και στη συνέχεια ακολούθησαν εκλογές  για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 12-2-2018 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το  οποίο είναι:
Πρόεδρος         : Χανιωτάκης Γεώργιος του Σταμάτη. 
Αντιπρόεδρος   : Παραδεισανός Νικόλαος του Διογένη
Γραμματέας      : Καλογεράκη Θεονύμφη του Αντωνίου
Αναπλ.Γραμματέας:Κάζα-Χανιωτάκη Ρούλα του Αθανασίου
Ταμίας              : Πορτάλιος Στέλιος του Νικολάου
Μέλη: Καλογεράκης  Μιχάλης του Στυλιανού
           Μαυρογιαννάκης  Μύρων του Ζαχαρία
           Παραδεισανός Διογένης του Στυλιανού
           Στρατιδάκης Φάνης του Γεωργίου
 Εξελεγκτική Επιτροπή: Καλλίνικος Δημήτριος
                                        Καναβός     Δημήτριος
                                        Καπαρός     Αντώνιος
Αριθμός Προβολών: 39