Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση στο Αμαριώτικο Σπίτι για ν'αποφασιστεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των Μπισταγιανών Αθήνας.
Aποφασίστηκε ομόφωνα ότι πρόεδρος θα διατελέσει ο Αδάμ Βουμβουράκης, αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Σφακιανάκης, γραμματέας η Ελπίδα Κυπαρίσση, ταμίας ο Ισίδωρος Πάτερος και μέλη η Σταυρούλα Βροντάκη, ο Αναστάσιος Προβιάς, ο Εμμανουήλ Τσαγρής ,η Άννα Μαυράκη και ο Γεώργιος Σφακιανάκης.

Ο Σύλλογος Μπισταγιανών Αθήνας

Αριθμός Προβολών: 5