Ο πρώτος από δεξιά με το μαντολίνο Μιχάλης Πλατύρραχος
από Κουρούτες, αυτός που ήχε το κατάστημα οπτικών στο Ρέθυμνο. Ο τρίτος
με τη λύρα ο Γιώργης Νουκάκης (Νουκογιώργης) από Κουρούτες. Ο τέταρτος
πιθανολογώ Ο Δημόκριτος Βοσκάκης από Νίθαυρη φίλος του Νουκογιώργη-
εκτελέστηκε από τους Γερμανους στην Αγιά.  Οι παριστάμενοι θα είναι πιθανά
από Φουρφουρά, Πλατάνια, Λαμπιώτες, Πετροχωρι

Γνωρίζεται άτομα από την φωτογραφία απαντήστε μας

Αντώνης Νουκάκης

 

Αριθμός Προβολών: 7